Neden Enpak ?

Temel Felsefemiz 2001 yılında kurulmuş olan Enpak Temizlik Hizmetleri,Türkiye’de temizlik sektörünün yapılanmasında öncülük yapmış, birçok “ilk”e imza atmış bir şirkettir. İstanbul , ve Gebze’de şubeleri bulunan Enpak Temizlik Hizmetleri, Türkiye genelinde hizmet veren 300’ün üzerinde personeliyle müşterilerine hizmet sunmaktadır. Enpak Temizlik Hizmetleri uzmanlaştığı hizmet alanları olan ofis ve bina temizliği, fabrika, alışveriş merkezi ve fuar vb. Organizasyon işletmeleri temizlik hizmetleri üretiminde temel olarak bakış açısı ile farklılaşmaktadır. Enpak Temizlik Hizmetleri, 4 temel felsefe (Yönetim – Teknoloji – Personel – Sistem) ışığında “hizmet üretimi” kavramı ile müşterileri ile çalışmaktadır. Hizmet üretiminde izlenen bu 4 maddelik felsefe, Enpak Temizlik Hizmetlerini sadece sorumlu olduğu hizmeti sunan bir firma yapısından, hizmet üretim sürecinde gerek planlama, iş standardizasyonu ve hizmet performans devamlılığı, gerekse hizmet üretim kaynakları (insan, makine ve teçhizat, kimyasal, diğer sarf malzemeler) üzerinde maksimum izlenebilirlik sağlayan bir sisteme sahip bir kurum yapısına kavuşturmuştur. Enpak, çalışanlarının sağlığına ve çevreye duyarlıdır, kullandığı tüm ekipman ve kimyasal malzemeleri sertifikalı ürünlerden tercih eder. Ayrıca işçi sağlığı ve çevre eğitimleriyle çalışanlarını bilinçlendirir. Müşteri Odaklı Yapımız Enpak Temizlik, hizmet verdiği tüm müşterilerinde dış kaynak hizmeti sağlayan bir firma olmanın ötesinde bir iş ortağı çizgisini yakalamayı hedeflemektedir. Bu yönde bir sinerji ortağının sahip olması gereken ve bu sürecin tam sorumluluğunu üstlenebilecek bir know-how geliştirmiş ve bu know-how’ı müşterileri ile paylaşmaktadır. Enpak Temizlik’in en önemli farklarından bir tanesi daha da önce vurgulanan “hizmet üretimi” konseptidir. Uzun yıllar sektörlere hizmet vermiş olmanın tecrübesi ile hizmet üretimi sonucu kazanmış olduğu know-how’ı sahaya yansıtması ve kendi işletim tecrübesi içine almasıdır. Temizlik sektöründe bir başka ilk olan “Kaizen Uygulaması” EnpakTemizlik tarafından projelerinde standart olarak uygulanmakta, geçmiş kazanımlar projelere yansıtılmaktadır. Kaizen’i temel felsefesi içinde de yaşatmaktadır. AB uyum yasaları ve global pazar ekonomisinin etkileri özellikle Türkiye’de KOBI’ler üzerinde ciddi etkiler oluşturacak ve ön hazırlıklarını yapmayan ve kurumsallaşmasını tamamlamamış firmalar için ciddi riskler oluşturacaktır. Enpak Temizlik, tüm yaptığı çalışmalar ile geleceğine güvenle bakan ve müşterilerinin gelişimine hızlı şekilde uyum sağlayacak dinamik bir yapıda faaliyetlerini yürütmektedir. Hakkımızda Enpak, yakalamış olduğu başarıda müşterilerimizin kisa-orta ve uzun dönemli hedeflerini kendi hedeflerimiz olarak belirlemek ve tüm operasyonumuzu bu hedefe göre endekslemek olduğuna inanıyoruz.

Bu temel ile BAŞARI için 4 TEMEL KURAL’ı aşağıda belirledik;

 Müşterimizin işini öğrenmek,

 Müşterimizin işindeki rolümüzü ve sorumluluğumuzu öğrenmek ve üstlenmek,

 Bugün ve yarın müşterimize katma değer yaratacağımız tüm iş alanlarını tespit etmek,

 Müşterimizle beraber büyümek için müşterimizin başarısındaki sorumluluğumuzu ekibimize anlatmak ve projelerimizi hatasız ve eksiksiz yönetme

Hizmet Yönetimi Anlayışımız Enpak, müşterilerinin beklentisi ve taleplerine uygun olarak entegre hizmet çözümleri sunar. Hizmet çözümlerinin; istenilen nitelikte, uzun vadeli, verimli ve ekonomik olması önemlidir. Bu hedeflere ulaşmak için de müşterimiz ile geliştirdiğimiz çözüm ortaklığı ve hizmet yönetim konsepti büyük önem kazanmaktadır.

 Projelendirme ve yönetim felsefemiz

 Müşteri şartnameleri titizlikle incelenir, talep edilen hizmetlerin fizibilitesi işleri yerinde görerek yapılır,

 Gerçekçi ve ekonomik olarak fiyatlandırılır, hizmet sözleşmesi imzalanır,

 Şartname ve sözleşmeye uygun hizmet planları oluşturulur,

 Projenin yapısına uygun start-up planlaması yapılır, görev ve sorumluluklar delege edilir,

 İş akış diyagramları ve talimatları hazırlanır,

 Risk değerlendirmeleri ve acil eylem planları yapılır,

 Anahtar performans göstergeleri (KPI) belirlenir,

 Hizmet düzeyi ile ilgili kriterler (SLA) tanımlanır,

 Proje başlangıç dönemi için ön görülmüş bütün eğitimler verilir,

 Hizmetin müşterinin ana işine olan etkisi ve sonuçları analiz edilir,

 Sürekli iyileştirme çalışmaları (Kaizen) başlatılır,

 Zaman etütleri ve iş angajmanları yapılır,

 Benzer işlerin birleştirilmesi, gereksiz işlerin kaldırılması ve katma değeri yüksek olan işlerde uzmanlaşmaya gidilmesi gibi verimlilik arttırıcı çalışmalar planlanır,

 Şirket içi ve müşteri düzeyinde düzenli raporlamalar yapılır,

 Müşteri şikayet ve talep analizleri yapılır,

 Müşteri ile yıllık hizmet değerlendirme toplantıları planlanır.